fizika

Dobrodošli na moj blog

11.10.2009.

Vertikalni hitac

 

b)  Hitac uvis

Hitac je kretanje tijela bačenog vertiklno naviše.Tijelo se kreće vertikalno usporeno po pravcu sa usporenjem g=9,81m/s2, brzina mu se smanjuje dok se ne zaustavi na visini h i počne slobodno padati.

I ovdje je zanemaren otpor zraka i zavisnost g od položaja na Zemlji.

U svakoj tački putanje kod hica uvis na istoj visini tijelo se nađe dva puta: dok se penje i kad slobodno pada.

v= v0 - gt 

h = v0t - gt2/2