fizika

Dobrodošli na moj blog

15.10.2009.

Horizontalni hitac

Horizontalan hitac je kretanje tijela koje je bačeno početnom brzinom v0 u horizontalnom pravcu. Tako se kreće tijelo ispušteno iz aviona koji se kreće horizontalno. U sistemu referencije vezanom za Zemlju, tijelo tada ima početnu brzinu v0, jenaku brzini aviona.

Horizontalan hitac je složeno kretanje: tijelo se istovremeno kreće ravnomjerno u horizontalnom pravcu (duž x ose) konstantnom brzinom v0, vertikalno prema dole (smjer y ose), jednako ubrazano stalnim ubrzanjem g.

Ovdje je pokazan princip nezavisnosti kretanja, znači da su ova dva kretanja, u pravcu x i y ose nezavisna, jer se svako od njih ponaša kao da drugo ne postoji.

Rezultanta kretanja, odnosno ukupna brzina jednaka je vektorskom zbiru obje komponente brzina.

Formule za :

*pređeni put:

 x = v0t     ,        y =  (gt2)/2

*brzinu

  vx=v0     ,         vy=gt         

Domet horizontalnog hica je put koji je pređen u istom vremenskom intervalu koji je potreban za slobodan pad tijela.On zavisi o početnoj brzini v0 u horizontalnom pravcu i o početnoj visini h.

                              

                                x = v0t  ,  h= (gt2)/2.