fizika

Dobrodošli na moj blog

24.10.2009.

Translatorno i rotaciono kretanje

Translatorno kretanje

Pri translatornom kretanju tijela sve tačke tijela se kreću na isti način; prava koja spaja dvije proizvoljne tačke tijela pri kretanju se pomjera paralelno sama sebi.

Znači,za opis translatornog kretanja tijela dovoljno je opisati kretanje jedne njegove tačke. U principu, izbor ove tačke može biti proizvoljan, ali pokazuje se korisnim uzeti tu tačku za težište tijela.

Rotaciono kretanje

Drugi oblik kretanja tijela je rotaciono ili obrtno kretanje po kojem se sve tačke tijela kreću po kužnicama čiji centri leže na jednoj istoj pravoj, normalnoj na ravan u kojoj leže te kružnice. Ta prava se zove osa rotacije. Osa rotacije može prolaziti kroz tijela, ali i biti izvan njega.