fizika

Dobrodošli na moj blog

24.10.2009.

Translatorno kretanje

Translatorno kretanje je ono pri kojem pravac  koji prolazi kroz dvije proizvoljne tačke tijela ostaje paralelan početom pravcu.